Ґенеза парадигми сталого розвитку

dc.contributor.authorСупрун, Наталія
dc.date.accessioned2021-10-13T13:16:08Z
dc.date.available2021-10-13T13:16:08Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню історичних передумов та інституційних детермінант ґенези парадигми сталого розвитку, а також аналізу основних концепцій та наукових ідей, що сформували концептуальну платформу та ідейну конструкцію парадигми, зокрема таких: ковбойської економіки, заповненого світу, меж зростання, екологічної економіки, органічного розвитку. Формування базових принципів та цільових орієнтирів цієї парадигми має тривалу історію і відбувається під впливом еволюції етичних норм, цілей економічного розвитку та практик суспільної взаємодії. Системне дослідження проблеми оцінки глобальних результатів економічних процесів розпочалося на початку 1970-х років, що було простимульовано, з одного боку, розгортанням системних економічних, політичних та суспільних криз, а з іншого, – розробленням нового наукового інструментарію дослідження проблеми – глобального моделювання. Концептуальну платформу та ідейну конструкцію парадигми сталого розвитку, що ґрунтується на принципах збалансованості економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства, було сформовано науковцями - членами Римського клубу. Основними інституційними формами реалізації сталого розвитку, які мають впроваджуватися за підтримки міжнародних структур та національних урядів як на рівні індивідуального споживання, так і на рівні національної економіки, мають стати циркулярна модель економіки, технологічна модернізація виробничих процесів, що дозволяють мінімізувати витрати і втрати ресурсів, та система корпоративної соціальної відповідальності. Дослідження ґенези парадигми сталого розвитку є важливим для глибинного розуміння її візії та місії, а також для визначення релевантних практичних механізмів досягнення цілей сталого розвитку.uk_UA
dc.description.abstractThe article is devoted to the study of historical preconditions and institutional determinants of the genesis of the paradigm of sustainable development, as well as the analysis of basic concepts and scientific ideas that formed the conceptual platform and ideological construction of the paradigm, including Cowboy economics, Full World, The Limits to Growth, Green economy, Organic development. The shaping of basic principles and targets of this paradigm has a long history that is forming by the evolution of ethical norms, goals of economic development, and practices of social interaction. Systematic research on the problem of assessing the global results of economic development began in the early 1970s, which was stimulated on the one hand by the development of systemic economic, political, and social crises, and on the other by the development of new scientific tool – global modeling. The conceptual platform and ideological construction of the paradigm of sustainable development, based on the principles of balancing economic, social and environmental goals of society, was formed by members of the Club of Rome. The leading institutional forms of sustainable development, which should be implemented with the support of international structures and national governments both at the level of individual consumption and at the level of the national economy, should be circular economy, technological modernization of production processes to minimize costs and resource losses and the system of corporate social responsibility. The study of the genesis of the scientific paradigm of sustainable development is important for an in-depth understanding of its vision and mission, as well as for determining the relevant practical mechanisms for achieving the goals of sustainable development.en
dc.identifier.citationСупрун Н. А. Ґенеза парадигми сталого розвитку / Супрун Н. А. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Наукова думка, 2020. - Вип. 53. - С. 167-188.uk_UA
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15407/ingedu2020.53.167
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21137
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceІсторія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових працьuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectсталий розвитокuk_UA
dc.subjectЦілі сталого розвитку ООНuk_UA
dc.subjectпарадигма наукиuk_UA
dc.subjectсвітова динамікаuk_UA
dc.subject"межі зростання"uk_UA
dc.subjectглобальна проблематикаuk_UA
dc.subjectРимський клубuk_UA
dc.subjectциркулярна економікаuk_UA
dc.subjectекологічна економікаuk_UA
dc.subjectкорпоративна соціальна відповідальністьuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectUN Sustainable Development Goalsen
dc.subjectparadigm of scienceen
dc.subjectworld dynamicsen
dc.subject"limits of growth"en
dc.subjectglobal issuesen
dc.subjectClub of Romeen
dc.subjectcircular economyen
dc.subjectcorporate social responsibilityen
dc.titleҐенеза парадигми сталого розвиткуuk_UA
dc.title.alternativeGenesis of the Paradigm of Sustainable Developmenten
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Suprun_Geneza_paradyhmy_staloho_rozvytku.pdf
Size:
316.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: