Теоретичні засади регулювання діяльності транснаціональних компаній

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Опанасенко, Любов
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено проблему регулювання діяльності транснаціональних компаній на світовому рівні та в Україні. Обґрунтовано специфіку та необхідність регулювання транснаціональних компаній. Охарактеризовано процес регулювання діяльності транснаціональних компаній за участі національних та міжнародних суб’єктів. Визначено закономірності та основні аспекти регулювання діяльності транснаціональних компаній у сучасних умовах, з’ясовано недоліки їх регулювання.
The problem of regulation of activity of transnational companies on the world economy and in Ukraine is investigated in the article. The specificity and necessity of regulation of transnational companies is grounded. The process of regulating the activities of transnational companies with the participation of national and international actors is described. The regularities and main aspects of regulation of activity of transnational companies in the present conditions are determined and the weaknesses of the regulation are determined.
В статье исследована проблема регулирования деятельности транснациональных компаний на мировом уровне и в Украине. Обоснованы специфика и необходимость регулирования транснациональных компаний. Охарактеризован процесс регулирования деятельности транснациональных компаний с участием национальных и международных субъектов. Определены закономерности и основные аспекты регулирования деятельности транснациональных компаний в современных условиях, выяснены недостатки их регулирования.
Description
Keywords
транснаціональні компанії, суб’єкти регулювання, міжнародні організації, рівні регулювання, світове господарство, стаття, transnational companies, subjects of regulation, international organizations, regulatory levels, world economy, транснациональные компании, субъекты регулирования, международные организации, уровня регулирования, мировое хозяйство
Citation
Опанасенко Л. О. Теоретичні засади регулювання діяльності транснаціональних компаній / Опанасенко Л. О. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2019. - Том 24, Вип. 2. - С. 7-10.