Управління інвестиційним портфелем із застосуванням методів хеджування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Кутуза, Антоніна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Метою кваліфікаційної роботи є побудова ефективних інвестиційних портфелів з базових активів та із застосуванням методів хеджування.Відповідно до мети завданнями є розкриття сутності поняття "інвестиційний портфель", визначення його етапів, принципів формування, моделей та стратегій управління, розкриття сутності похідних цінних паперів, аналіз функцій похідних цінних паперів,виявлення особливості торгівлі похідними цінними паперами на Українській фондовій біржі та Варшавській фондовій біржі, побудова інвестиційних портфелівз базовими активами та з використанням похідних цінних паперів Інформаційною базою моєї кваліфікаційної роботи є праці видатних науковців, монографії, періодична економічна література, наукові статті, статистичні звіти та законодавчі акти з питань цінних паперів.
Description
Keywords
інвестиційний портфель, базові активи, цінні папери, деривативи, бакалаврська робота
Citation