Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Яковлєв, Максим
Cуслов, Антон
Шулімов, Станіслав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена методологічній проблемі складників та специфіки концептополів політичної аналітики. Як прикладна політологічна дисципліна, політична аналітика безумовно опирається на категоріально-понятійний апарат політичної науки та аналізу політики (policy analysis), проте як практична діяльність вона спрямована на вироблення конкретних рекомендацій, що залежать як від досліджуваного явища, так і від того, кому ці рекомендації будуть надаватися. У статті обґрунтовується позиція про те, що в цілому політологія та політична аналітика мають спільну концептосферу, проте концептополя політичної аналітики мають вузькогалузеву спрямованість. Політичний аналітик не може бути експертом з усіх можливих галузей, відтак рівень експертності визначається глибиною його знань концептів, категорій і понять в чітко окреслених, часто навіть ситуативних концептополях. При цьому у статті стверджується, що попри спеціалізованість аналітиків на конкретних темах, обов‟язковою вимогою до експертності є володіння дослідницькою якісною чи кількісною методологією. Автори статті доходять висновку про те, що перспективним для подальших досліджень є розробка не лише категоріальних, але й процесуальних критеріїв якості політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни.
Description
Keywords
концептологія, методологія політичної науки, концептосфера політології, методи суспільствознавчих досліджень, галузева політологія, міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження, стаття, conceptology, concept studies, political science methodology, concepts‟ sphere of political science, social science research methodology, applied political sciences, interdisciplinary linguistic-political studies
Citation
Яковлєв М. В. Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни / М. В. Яковлєв, А. І. Cуслов, С. Ф. Шулімов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. - 2019. - Вип. 26. – С. 194-203.