Формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах децентралізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Васюк, Наталія
Гаєвська, Лариса
Король, Тетяна
Кравченко, Мілена
Маматова, Тетяна
Науменко, Раїса
Нестеренко, Галина
Нижник, Олена
Симоненко, Олена
Трощинський, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Соціально-економічний розвиток і конкурентоспроможність держав неможливо забезпечити без ефективної системи прогнозування та стратегічного планування. Це ставить перед Україною нові виклики: щодо необхідності науково обґрунтованого передбачення і врахування загальносвітових тенденцій розвитку суспільства й економіки, розуміння і використання регіональних переваг та перспектив у загальносвітовому вимірі. Актуальні завдання державної політики у сфері реалізації новітньої моделі публічного управління полягають, з одного боку, у збереженні та нарощуванні економічного потенціалу та досягнень, з другого – в ініціюванні трансформаційних процесів щодо зростання якості людського капіталу для забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку суспільства в умовах децентралізації влади. З огляду на зазначене в управлінському середовищі актуалізується питання щодо зростання рівня складності управлінських процесів та викликів, що з ним пов’язані. Динаміка процесу децентралізації невпинно прискорюється, тому перед органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями постійно виникає дилема узгодження нових і традиційних методів розвитку з використанням підходів та принципів стратегічного управління.
Description
Keywords
стратегічне управління, державна політика, екологічна політика, інституціоналізація публічного управління, стратегії відповідального розвитку, розділ науково-аналітичної доповіді
Citation
Формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах децентралізації / Н. О. Васюк, Л. А. Гаєвська, Т. П. Юрочко [та ін.] // Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. - Київ : НАДУ, 2019. - Розд. 3. - С. 87-143.