Вплив процентної ставки на формування обмінного курсу в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Пискун, Ярослав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню особливості нелінійності впливу процентної ставки на обмінний курс. Об’єктом дослідження є вплив зміни процентної ставки до змін обмінного курсу. Предметом дослідження є економічні впливи та процеси на процентну та економіку у цілому, а також теорія паритету процентних ставок та пазл Фами. Метою дослідження є виявлення нелінійності впливу на обмінний курс через процентну ставку в Україні. Існує чимало досліджень, що, хоча і суперечать одне одному, але тим не менш має своє обґрунтування та позицію. У результаті дослідження буде спроба відповісти на питання, чи спостерігається нелінійність впливу в Україні, якщо ні, то який це вплив. Таким чином ми дізнаємось, чи є даний вплив закономірним до інших теоретичних тверджень, чи навпаки, цей вплив залежить від ряду інших факторів. До того ж однією з проблем є недостатня кількість даних для побудування регресії. Питанню впливу процентної ставки на обмінний курс присвячено чимало літератури та досліджень. Вивченням цієї проблематики займались такі зарубіжні автори, як: Юджин Фама, В. Еіченбаум, Дж. Фраібергер, А.К. Роуз, Л. Боул, Д. Мауріц Леві, М. Фрідман, І. Фішер. У першому розділі були досліджені теоретичні аспекти впливу на обмінний курс, а також особливості нелінійності цього впливу. Другий розділ мав на меті дослідити досвід країн у застосуванні механізму впливу процентної ставки на обмінний курс, чи використовують цю особливість центральні банки розглянутих країн, на основі чого ми могли б зробити висновки щодо дієвості розглянутого методу у різних кризових ситуаціях. У третьому розділі було побудовано модель, завдання якої –дослідити, наскільки вплив процентної ставки на курс валюти є значимим, а також чи спостерігається нелінійність даного впливу в умовах української економіки. Отримані результати є свідченням того, що вплив є нелінійним, через що він є незначимим.
Description
Keywords
процентна ставка, обмінний курс, розвиток економіки, бакалаврська робота
Citation