Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Чабанна, Маргарита
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено підходи до визначення чинників формування політичних бізнес-циклів, зумовлених передвиборчими орієнтаціями опортуністичних політиків. Відповідно показано, що суб'єкти прийняття рішень у сфері державного економічного регулювання керуються прагненням досягти привабливих для виборців макроекономічних показників. Водночас приділяється увага бюджетній політиці як способу досягнення привабливих для електорату показників за рахунок регулювання видатків державного бюджету, що може суперечити потребам економічного розвитку країни. Розглянуто особливості формування проявів політико-економічної циклічності в Україні з акцентуванням уваги на переважанні ролі президентських виборів над парламентськими. Зроблено припущення, що в Україні переважає раціонально-опортуністична або фіскальна модель політичних ділових циклів, коли асиметричний розподіл інформаційних ресурсів між суб'єктами прийняття рішень та виборцями спричиняє опортуністичну поведінку уряду.
Description
The article presents approaches to determining factors in the formation of political business cycles due to pre-election orientations of opportunistic politicians. Accordingly, it is shown that the subjects of decision-making in government economic regulation are guided by the intention to achieve attractive to voters macroeconomic indicators. At the same time focuses on fiscal policy as a means of achieving attractive to the electorate results by regulating state budget, which may conflict with the needs of economic development. The article describes the features of formation of political-economic cycles in Ukraine, with emphasis on the role of presidential election. In this context, the assumption is made that rational opportunistic or fiscal model of business cycles is dominated, when the asymmetric distribution of information resources between policy-makers and voters causes opportunistic behavior of government.
Keywords
політико-економічний цикл, виборчий цикл, бюджетний цикл, політичний опортунізм, процес прийняття політичних рішень, political business cycle, electoral cycle, budget cycle, political opportunism, political decision-making
Citation
Чабанна Маргарита Валеріївна. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів / М. В. Чабанна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2016. - № 1. - Серія "Політичні науки". - С. 47-54.