Україна в XIX столітті : людність та імперії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Шандра, Валентина
Аркуша, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Академперіодика
Abstract
Відображено перебування української людності у складі двох монархій — Габсбургів і Романових упродовж "довгого ХІХ століття", що охоплює період європейської історії від Великої французької революції до Першої світової війни. Простежено геополітичні зміни через зникнення з європейської мапи Гетьманщини, Речі Посполитої і Кримського ханства, входження їхніх територій до Австрійської і Російської імперій. Описано особливості відносин імперської влади і локальних спільнот, зокрема ставлення до релігії, важливої складової ідентичності, використання їхніх потенціалів в імперських інтересах і найперше для військового захоплення нових територій. Попри все українцям вдалося зберегти власний культурно-інтелектуальний простір, де відбувалось осмислення дійсності, шляхів її зміни та пошуків місця України у світі, що стало запорукою всеукраїнської єдності. Для широкої аудиторії.
Description
Keywords
українська людність, монархія Габсбургів, монархія Романових, імперська влада, релігія, Україна, монографія
Citation
Шандра В. С. Україна в XIX столітті : людність та імперії / [Валентина Шандра, Олена Аркуша] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. - Київ : Академперіодика, 2022. - 431, [4] с., [48] арк. іл. : іл., портр. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Micтить пoкaжчик.