Гуманізована модель культивування ізольованої суспензії гемопоетичних клітин-попередниць для вивчення впливу іонізуючої радіації in vivo

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Білько, Денис
Руссу, Ірина
Бойко, Роман
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета дослідження – створення гуманізованої системи культивування клітин поза організмом людини (людина–миша) і дослідження в ній впливу іонізуючої радіації у зростаючих дозах на колонієутворюючу здатність гемопоетичних клітин-попередниць.
Objective: development of the humanized system for cells cultivation outside the human organism (human–mouse) and investigation of the influence of ionizing radiation in increasing doses on the colony-forming ability of hematopoietic progenitor cells.
Description
Keywords
гемопоетичні клітини-попередниці, зовнішнє рентгенівське опромінення, цитостатики, культура клітин у гелевих дифузійних камерах у системі "людина–миша", стаття, hematopoietic progenitor cells, internal roentgen radiation, cytostatics, cell culture in gel diffusion chambers in "human–mouse" system
Citation
Гуманізована модель культивування ізольованої суспензії гемопоетичних клітин-попередниць для вивчення впливу іонізуючої радіації in vivo / Д. І. Білько, І. З. Руссу, Р. В. Бойко, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2021. - Вип. 26. - С. 235-247. - https://doi.org/10.33145/2304-8336-2021-26-235-247