Фінансова система України та макроекономічна нестабільність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Самойлова, Валерія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, підрозділів в кожному розділі, висновків, списку використаних джерел із 66 найменувань та додатків. Метою роботи є дослідження основних індикаторів макроекономічної нестабільності на прикладі України. Згідно заданої мети завданнямиє: вивчення понять фінансової системи та макроекономічної нестабільності ; аналіз складових та сучасного стану фінансової системи України; дослідження чинників, що впливають на порушення макроекономічної стабільності в світі та в Україні; визначення заходів, що мають покращитистан макроекономічноїситуації в Україні. Об'єктом дослідження виступають фінансова система України та Її складові, а також макроекономічна нестабільність таїї індикатори. Предмет дослідження : аналіз стрес-тестування банківської системи України,а також аналіз макроекономічних індикаторів нестабільності. Для вирішення поставлених завдань були використані методи аналізу динаміки в часі стрес-тестування банківської системи України, а також побудова моделі дерево рішень для аналізу впливу макроекономічних показників на ймовірність порушення макроекономічної стабільності.
Description
Keywords
фінансова система, макроекономічна нестабільність, стрес-тестування банківської системи, бакалаврська робота
Citation