Вступ до ґендерних студій: робоча навчальна програма дисципліни, 2014-2015 навчальний рік

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Марценюк, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою курсу є ознайомити студенток і студентів із гендерними аспектами соціальної структури суспільства і розвинути базові навички критичного аналізу соціальних питань. На курсі розглядатимуться особливості гендерної термінології, методологічні пояснення гендерної нерівності (соціальний конструктивізм на противагу біологічному детермінізму), результати емпіричних соціологічних і статистичних досліджень, інтерпретації соціально-культурних відмінностей у життєдіяльності чоловіків і жінок. Окрім того, обговорюватимуться такі питання, як виникнення і розвиток ґендерних досліджень, ґендерно-рольові стереотипи та ґендерна соціалізація у суспільстві, сексуальність як соціально-культурне явище, ґендерні відносини в сім’ї, у сфері освіти і трудової зайнятості, розподіл влади і політичної діяльності у суспільстві; аналізуватиметься фемінізм як суспільна думка та політична практика, а також перспективи ґендерної рівності у сучасному суспільстві тощо. У результаті вивчення курсу студентки і студенти повинні знати основний концептуальний апарат із ґендерних студій, ґендерного виміру соціальної структури суспільства; стан ґендерних відносин загалом у західних суспільствах, і в Україні зокрема; міжнародний досвід запровадження гендерної рівності та вміти пояснювати основні поняття курсу; ідентифікувати особливості стану ґендерних відносин в основних сферах суспільного життя та визначати можливі шляхи його покращення; формулювати причини та наслідки ґендерної стратифікації та нерівності в сучасних суспільствах; висловлювати та аргументувати власну позицію стосовно проявів ґендерної (не)рівності в українському суспільстві; окрім того, передбачається, що курс спонукає студенток і студентів бути більш ґендерно чутливими та толерантними у ставленні до оточуючих.
Description
Keywords
ґендерні студії, робочі навчальні програми, соціальні науки, програма дисципліни
Citation
Марценюк Т. О. Вступ до ґендерних студій: робоча навчальна програма дисципліни, 2014-2015 навчальний рік / авторка курсу к.соц.н., доцентка кафедри соціології Тамара Марценюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [НаУКМА], 2014 - 12 с.