Неадитивна експресія регуляторів розвитку остей у ліній пшениці м’якої із інтрогресіями від Amblyopyrum muticum

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Наваліхіна, Анастасія
Антонюк, Максим
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета. Неадитивна експресія гомеотичних генів вважається причиною появи небатьківських фенотипів у рослин гібридного походження. Раніше були ідентифіковані послідовності генів, ортологічних регуляторам розвитку остей, у рису та ячменю, TaTOB1, TaDL, TaKNOX3 та TaETT2 у геномі пшениці м’якої. Неадитивна експресія цих регуляторних генів може бути причиною появи рослин із остеподібними відростками серед безостих ліній пшениці м’якої із інтрогресіями від Amblyopyrum muticum. Методи. Експресію генів визначали методом зворотнотранскрипційної кількісної ПЛР із кінцевою детекцією. Результати. Інтрогресивні лінії Triticum aestivum / A. muticum мають знижений рівень експресії трьох регуляторних генів: TaTOB1, TaKNOX3 та TaETT2. Ортологи генів TaTOB1, TaKNOX3 є негативними регуляторами розвитку остей у рису та ячменю, тому зниження рівня їхньої експресії у ліній могло спричинити розвиток остей. Виявлена мінливість в експресії трьох генів не була специфічною для ліній із небатьківським фенотипом. Висновки. Через відсутність кореляції фенотипу із зниженим рівнем експресії досліджуваних генів виявлена мінливість не вважається безпосередньою причиною появи рослин із небатьківським фенотипом cеред інтрогресивних ліній.
Aim. Nonadditive expression of homeotic genes is considered to cause the development of nonparental phenotypes in the plants of hybrid origin. Previously, orthologs of rice and barley awn development regulators TaTOB1, TaDL, TaKNOX3, and TaETT2 were identified in the bread wheat genome sequence. Nonadditive expression of these regulators can be the reason for the emergence of non-parental terminally awned phenotypes among the bread wheat lines with introgressions from Amblyopyrum muticum Methods. Gene expression was identified with end-point detection RT-qPCR Results. Introgressive lines have expression of TaTOB1, TaKNOX3, and TaETT2 at the lower level compared to parents. As orthologs of TaTOB1 and TaKNOX3 are negative regulators of awn development in rice and barley, their reduced expression could have caused the appearance of terminally awned plants among introgressive lines. Neverthless, the reduced expression of the genes wasn’t specific to the lines with non-parental phenotype. Conclusions. Due to the lack of correlation between reduced expression of the genes studied and non-parental phenotype of the introgressive lines, the role of nonadditive expression of TaTOB1, TaKNOX3, and TaETT2 in the development of this phenotype is not clear.
Description
Keywords
амфідиплоїди, неадитивна експресія, генетика розвитку, ості, стаття, amphidiploids, non-additive expression, developmental genetics, awns
Citation
Наваліхіна А. Г. Неадитивна експресія регуляторів розвитку остей у ліній пшениці м’якої із інтрогресіями від Amblyopyrum muticum / А. Г. Наваліхіна, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2019. - Том 25. - С. 142-146.