Соціальний капітал українських мігрантів як детермінанта зовнішньої торгівлі України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Московцева, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Масова трудова міграція з України є однією з найважливіших проблем української економіки. Вітчизняна література описує більше негативних, ніж позитивних наслідків цього явища. Віддаючи належне існуючому теоретичному доробку, варто зазначити, що українськими дослідниками не було розглянуто такий позитивний ефект від міграційних процесів, як збільшення зовнішньої торгівлі України. Подібний ефект детально досліджено на прикладі США, Канади, Об'єднаного Королівства, Китаю та інших країн світу. Основним рушійним механізмом позитивного впливу мігрантів на двосторонню торгівлю між країною їх походження та країною їх проживання є їх соціальний капітал та знання про особливості культури, інституцій, мови та звичок їх рідної країни, які сприяють утворенню нових бізнес-зв'язків між країною походження та країною проживання мігранта. Дана робота досліджує взаємозв'язок між кількістю українських мігрантів та двосторонньою торгівлею України з країнами їх проживання. В роботі досліджено поняття соціального капіталу з точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів, подано традиційний погляд українських вчених на наслідки трудової еміграції з України, а також досліджено низку робіт, які на прикладі різних країн доводять позитивний вплив міграції на двосторонню зовнішню торгівлю країни походження мігрантів та країни їх проживання. Практична частина роботи містить кореляційно-регресійних аналіз впливу українських мігрантів на зовнішню торгівлю України. Специфікацію моделі було обрано на основі гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі з включенням показника кількості мігрантів. За результатами проведеного дослідження було виявлено, що 10% приросту кількості мігрантів в певній країні відповідає приросту українського експорту до цієї країни на 1,96%,а українського імпорту з неї - на 2,44%. Отримані результати схожі на результати зарубіжних досліджень, зокрема в наявності більшого ефекту на імпорт до країни походження мігрантів. Для України пріоритетним є зростання експорту, тож в роботі надано практичні рекомендації щодо розкриття потенціалу соціального капіталу українських мігрантів, що може бути використано для розвитку експорту. В роботі пропонується створення Української мережі ділових контактів, що сприятиме обміну знаннями та формуванню бізнес-зв'язків між закордонними українцями та приватними українськими компаніями, що зацікавлені в налагодженні або розширені свого експорту. Така мережа має бути створена за ініціативи держави та при наявності високого рівня зацікавленості українських приватних компаній.
Description
Keywords
трудова міграція, міжнародна торгівля, соціальний капітал, магістерська робота
Citation