Особливості функціонування мезенхімальних стромальних клітин мишей Balb/c у культурі in vitro за умов дії іонізуючої радіації у різних дозах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Руссу, Ірина
Білько, Денис
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку є важливим елементом кровотворного мікрооточення. Фактори, які синтезуються цими клітинами, напряму впливають на регуляцію гемопоезу, а отже, будь-які зміни у функціональній активності мезенхімальних компонентів мікрооточення відображатимуться у процесі кровотворення. Доволі поширеною є точка зору, що гемопоетичні клітини кісткового мозку є дуже радіочутливими, а стромальні – достатньо радіорезистентні. Проте існують дослідження, які свідчать про наявність серед мезенхімальних стромальних клітин субпопуляцій як із низькою,так і з високою радіочутливістю. Тому метою цієї роботи було дослідити особливості функціонування мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку мишей лінії Balb/C, опромінених іонізуючою радіацією у різних дозах, у культурі клітин in vitro.
Description
Keywords
мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку, кровотворення, радіочутливість, миші лінії Balb/C, опромінення іонізуючою радіацією, матеріали конференції
Citation
Руссу І. З. Особливості функціонування мезенхімальних стромальних клітин мишей Balb/c у культурі in vitro за умов дії іонізуючої радіації у різних дозах / І. З. Руссу, Д. І. Білько, Н. М. Білько // XХVІІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. До 50-річчя ІЯД НАН України (Київ, 21-25 вересня 2020 року) : анотації до доповідей / уклад. О. С. Бурдо ; Інститут ядерних досліджень НАН України. - Київ : [Інститут ядерних досліджень НАН України], 2020. - С. 274-275.