Семантична диференціація займенникових слів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Ожоган, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано традиційні й новітні підходи щодо класифікації займенникових слів в українському мовознавстві, запропоновано розподіл займенникових субстантивів, займенникових ад’єктивів, займенникових прислівників й аналітичних морфем на дейктичні, анафоричні й квантитативні компоненти з урахуванням різних аспектів.
Description
The paper deals with the analysis traditional and innovational Ukrainian linguistic approaches to the classification of pronoum words. The distribution of pronoum substantives, pronoum adjectives, pronoum adverbs and analitical pronoum morphemes to deictic, anaphoric and quantitative components is propounded according to different aspects.
Keywords
займенникові слова, займенникові іменники, займенникові прикметники, займенникові прислівники, дейктичні займенникові слова, анафоричні займенникові слова, квантитативні займенникові слова, pronoum words, pronoum substantives, pronoum adjectives, pronoum adverbs, deictic pronoum words, anaphoric pronoum words, quantitative pronoum words, матеріали конференції
Citation
Ожоган Василь Михайлович. Семантична диференціація займенникових слів / Василь Ожоган // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Вінниця : [ВДПУ ім. М. Коцюбинського], 2016. - С. 63-75.