Essays on the history of Russian and Ukrainian physiology of the 19th and the beginning of 20th centuries

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Zaporozhets, T.
Sanyk, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Many new facts and theories have appeared in physiology. The solution of complex physiological problems required collaboration of physiologists, pathologists, biochemists, biophysicists, mathematicians, and other specialists. That was possible due to the rapid development of new technologies as well as the robust foundation laid by the outstanding physiologists of the 19th century. This article describes the activities of outstanding Russian and Ukrainian physiologists of the 19th and the early 20th centuries. Among them were Ivan Sechenov, Nikolai Vvedenskii, Aleksei Ukhtomskii, Alexandr Samoilov and Ivan Pavlov in Russia, Ivan Shchelkov, Vasyl Danylevskyi, Adolf Beck, Bronislaw Verigo, Alexander Walter, Vasyl Chahovets, and Volodymyr Pravdych-Neminskyi in Ukraine.
У фізіології з’явилося багато нових фактів і теорій. Вирішення складних фізіологічних проблем вимагало співпраці фізіологів, патологів, біохіміків, біофізиків, математиків та інших фахівців. Це стало можливим завдяки швидкому розвитку нових технологій, а також надійної основи, закладеної видатними фізіологами XIXстоліття. Ця стаття описує діяльність видатних російських і українських фізіологів XIX і початку XX століття. Серед них: Іван Сеченов, Микола Введенський, Олексій Ухтомський, Олександр Самойлов та Іван Павлов у Росії, Іван Щелков, Василь Данилевський, Адольф Бек, Броніслав Веріго, Олександр Вальтер, Василь Чаго- вець та Володимир Правдич-Немінський в Україні.
Description
Keywords
Ivan Sechenov, Nikolai Vvedenskii, Aleksei Ukhtomskii, Alexandr Samoilov, Ivan Pavlov, Ivan Shchelkov, Vasyl Danylevskyi, Adolf Beck, Bronislaw Verigo, Alexander Walter, Vasyl Chahovets, Volodymyr Pravdych-Neminskyi, article, Іван Сеченов, Микола Введенський, Олексій Ухтомський, Олександр Самойлов, Іван Павлов, Іван Щелков, Василь Данилевський, Адольф Бек, Броніслав Веріго, Олександр Вальтер, Василь Чаговець, Володимир Правдич-Немінський
Citation
Zaporozhets T. Essays on the history of Russian and Ukrainian physiology of the 19th and the beginning of 20th centuries / Zaporozhets T., Sanyk O. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2018. - Т. 1. - С. 34-42.
Collections