Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Артьомова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті уточнено питання про первинну рівноправність державного і приватного партнерів в угодах про державно-приватне партнерство. Досліджено державно-приватне партнерство як самостійне специфічне явище. Розглянуто основні моделі та форми державно-приватного партнерства. Виділено риси державно-приватного партнерства, що відокремлюють його від інших форм відносин держави і приватного бізнесу. Представлено два граничних підходи до розуміння державно-приватного партнерства. Проаналізовано розподіл правових повноважень між державним і приватним секторами економіки в рамках державно-приватного партнерства.
The article clarifies the issue of the primary equality of the state and private partners in the agreements on public-private partnership. Investigated public-private partnership as an independent specific phenomenon. Considered the main models and forms of public-private partnership. Selected features of public-private partnership that separate it from other forms of relations between the state and private business. Two limiting approaches to understanding publicprivate partnerships are presented. Analyzed the distribution of authorities between the public and private sectors of the economy within the framework of public-private partnership.
Description
Keywords
державно-приватне партнерство, суспільні блага, моделі та форми державно-приватного партнерства, public-private partnership, public goods, models and forms of public-private partnership
Citation
Артьомова Т. І. Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ / Т. І. Артьомова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / голов. ред. Д. І. Мазоренко. - Харків, 2017. - № 185 : Економічні науки. - С. 3-10.