Оцінка радіопротекторної дії меланінових пігментів базидіоміцетів на гемопоетичну систему мишей Balb/C при опроміненні іонізуючою радіацією у сублетальній дозі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Білько, Денис
Руссу, Ірина
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета: оцінка радіопротекторної дії меланінових пігментів базидіоміцетів на кровотворні стовбурові клітини та клітини-попередники кісткового мозку мишей Balb/C у разі впливу іонізуючої радіації в сублетальній дозі. Матеріали і методи. За допомогою оригінального методу культивування у гелевих дифузійних камерах in vivo клітин кісткового мозку мишей Balb/C було досліджено ефективність колонієутворення гемопоетичних клітин-попередників тварин, яких було піддано дії іонізуючої радіації у сублетальній дозі, за умов застосування розчину меланінових пігментів базидіоміцетових грибів у якості радіопротектора. Результати та висновки. Дослідження функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку опромінених мишей Balb/C дозволило оцінити стан кровотворення за умов дії іонізуючої радіації та при попередній обробці тварин розчином меланінових пігментів у якості радіопротектора. Було з’ясовано, що під впливом іонізуючого випромінювання знижувалася колонієутворююча активність кісткового мозку мишей порівняно з контролем. Розчин меланінових пігментів був здатним підвищувати функціональну активність кісткового мозку опромінених тварин. Отримані результати радіопротекторної дії розчину меланінових пігментів базидіоміцетів на опромінені стовбурові клітини та їх нащадки (клітини-попередники) можуть бути підґрунтям для розробки засобів захисту організму людини від пошкоджуючої дії іонізуючої радіації.
Objective. Assessment of radioprotective action of basidiomycotic melanin pigments on hematopoietic stem and progenitor bone marrow cells of Balb/C mice in case of exposure to ionizing radiation in sublethal dose. Materials and methods. Using original method of cultivation in gel diffusion chambers in vivo of bone marrow cells of Balb/C mice we investigated the colony-forming efficiency of hematopoietic progenitor cells of the animals, which were exposed to ionizing radiation action in sublethal dose, in case of treatment with melanin pigments solution of basidiomycotic fungi as radioprotector. Results and conclusions. Investigation of functional activity of bone marrow progenitor cells of Balb/C mice allowed assessing their hematopoiesis state in case of ionizing radiation action, as well as in case of previous treatment of the animals with the solution of melanin pigments as radioprotector. It was determined that under the influence of ionizing radiation the colony&forming activity of mice bone marrow has decreased comparing to control. Solution of melanin pigments was able to enhance the functional activity of bone marrow of irradiated animals. Obtained results of radioprotective action of basidiomycotic melanin pigments solution on irradiated stem cells and their descendants (progenitor cells) may become the evidence for development of the protective means for human organism from the injuring action of ionizing radiation.
Стаття опублікована українською та англійською у паралельному викладі.
Description
Keywords
гемопоез, іонізуюча радіація, клітини-попередники, меланіни, культура клітин, стаття, hematopoiesis, ionizing radiation, progenitor cells, melanins, cell culture
Citation
Білько Д. І. Оцінка радіопротекторної дії меланінових пігментів базидіоміцетів на гемопоетичну систему мишей Balb/C при опроміненні іонізуючою радіацією у сублетальній дозі / Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2019. - Вип. 24. - С. 210-219.