До питання про антропологічний і трансцендентальний виміри кантівської політичної філософії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Козловський, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядається кантівський проект політичної філософії, його залежність від антро- пологічних та апріорних передумов, котрі вирішальним чином вплинули на кантівське розуміння людини, її свободи і політичного об’єднання вільних людей.
Description
The project kant’s political philosophy, its dependence on anthropological and aprioristic assumptions which in the solving image have rendered influences on concrete results of research of the person, its freedom and political union of free people is analyzed.
Keywords
кантівське розуміння людини, історія становлення антропологічної науки, політична філософія Канта, Кант як політичний мислитель, Kant's political philosophy  , Kant as a political thinker, правовий стан людського буття
Citation
Козловський Віктор Петрович. До питання про антропологічний і трансцендентальний виміри кантівської політичної філософії / В. П. Козловський. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 63 : Філософія та релігієзнавство. - С. 22-30.