Відділ історії філософії України: історія і сучасність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Йосипенко, Сергій
Киричок, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Відділ "історії філософської та суспільно-політичної думки на Україні" було створено разом із заснуванням Інституту філософії 1946 року. Сам факт створення у сталінський період підрозділу, покликаного вивчати національну філософію, сьогодні видається парадоксальним, проте він є цілком логічним у контексті перетворень, що відбулися в СРСР після Другої світової війни, де на зміну міжвоєнному радянському інтернаціоналізмові приходить своєрідний "ієрархічний націоналізм", ґрунтований на протиставленні "вітчизняного" (а отже передового, соціалістичного) "зарубіжному" (а отже реакційному, буржуазному) у галузі культури, історії, філософії тощо. Відповідно до радянського "роз в’язання національного питання", "вітчизняне" мало "національні" складники, між якими існувала чітко визначена ієрархія: на вершині перебувало російське (яке водночас мало загальний, наднаціональний, "всесоюзний" характер), а на нижчих сходинках — решта національностей згідно зі статусом тих чи тих народів та етносів в устрої СРСР. Відтак у "національних" республіках СРСР було створено підрозділи історії філософії відповідних народів та/або територій ("на Україні" не дорівнює "українському"), а в Інституті філософії АН СРСР — сектор "історії філософії народів СССР", призначений координувати їхню роботу і створювати загальну картину цієї історії, що за задумом мала не поступатись своїм багатством історії західної філософії.
Description
Keywords
Інститут філософії, національна філософія, історія філософії України, філософська думка України, стаття
Citation
Йосипенко С. Л. Відділ історії філософії України: історія і сучасність / Йосипенко С., Киричок О. // Філософська думка. - 2021. - № 4. - С. 27-34.