Тютюн в Україні: національне опитування щодо знань, ставлення та поведінки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Андрєєва, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
міжнародний центр перспективних досліджень
Abstract
1994 року населення України становило приблизно 52 млн. мешканців, а наразі налічує менш як 47 млн. осіб. Рекордне зменшення чисельності населення впродовж останніх років пояснюється високим рівнем передчасної смертності. Така ситуація пояснює необхідність проведення термінових досліджень для з’ясування ролі тих чинників, які можуть лежати в основі поточного зменшення чисельності населення. Немає сумнівів, що тютюн є одним з чинників, що призводять до високого рівня передчасної смертності. В Україні кількість людей, які помирають через причини, пов’язані з тютюном або палінням, за оцінками професора Пето та інших1, становить приблизно 100 тис. смертей на рік. Споживання тютюну в Україні В Україні тютюн споживають переважно у вигляді фабричних сигарет. Рівень поширення паління серед українських чоловіків один з найвищих у світі (67%). Як продемонстровано у цьому звіті, цей рівень і далі зростає, особливо серед чоловіків, які мають низький рівень освіти й зарплати, а також мешкають у малих населених пунктах. Рівень поширення паління серед українських жінок (20%) також зростає, але найвищий рівень зафіксовано серед більш освічених і заможніших жінок, які мешкають у великих містах. За розрахунками, річний обсяг сигарет, який споживає населення України, також постійно збільшується. Відповідно до оцінок, наведених у цьому звіті, річний ринок тютюну в Україні становить 84 млрд. сигарет (4,2 млрд. пачок), що дорівнює 8–9 млрд. грн. у вартісному вимірі. Цей рівень набагато вищий за оцінки, зроблені наприкінці 1990-х років. Заходи щодо зменшення рівня споживання тютюну Законодавчі заходи, спрямовані на зменшення споживання тютюнових виробів в Україні, поки що не можна назвати комплексними. Темп підвищення податків на тютюнові вироби нижчий за рівень інфляції. Рекламу тютюнових виробів обмежено на телебаченні, радіо та в деяких інших засобах масової інформації, але зовнішня реклама, реклама в місцях продажу та інші види реклами тютюнових виробів широко представлені. Законодавство про всебічну заборону реклами тютюнових виробів ще нескоро буде ухвалено у парламенті. Кілька інших законодавчих заходів запроваджено (наприклад, політика середовища, вільного від тютюнового диму, у громадських місцях і на робочому місці) або заплановано на майбутнє (наприклад, маркування та розміщення інформації на пачках сигарет) завдяки закону, який ухвалено восени 2005 року. Однак запровадження цих заходів досі є викликом для Української держави. Сподіваємося, цей звіт буде використано як базу, завдяки якій майбутні дослідження на цю тему зможуть вимірювати досягнення, що стануть результатом запровадження заходів щодо контролю над тютюном в Україні.
Description
Ukraine is a large Eastern European country whose population was around 52 million inhabitants in 1994 and is now less than 47 million. This record decrease in population over recent years is mainly accounted for by premature mortality. This explains the call for urgent research to discover the role of those factors that might lie behind the current decline in the population. There can be no doubt that tobacco use is one of the factors that cause large scale premature death. The tobacco-related death toll in Ukraine is estimated by Peto et al.1 to be around 100 000 deaths per year. Tobacco use in Ukraine Tobacco is used in Ukraine mainly in the form of manufactured cigarettes. Smoking prevalence among Ukrainian men is among the highest in the world, 67%, and as this report shows, it is still increasing, especially among poorly-educated and lower-paid men in smaller settlements. Smoking prevalence among women, 20%, is increasing as well, but the highest rates are among the more highly educated and more affluent women in large cities. Estimated annual quantities of cigarettes used by Ukrainian population are growing as well. The report estimates the tobacco market in Ukraine on the level of 84 billion sticks (4.2 billion packs), worth between 8-9 billion UAH. This is much higher than estimates made in late 1990-s. Action to reduce tobacco use Legislative measures aimed to reduce tobacco use in Ukraine cannot yet be called comprehensive. Tobacco tax increases are lower than the rate of inflation. Tobacco advertising is restricted on TV, radio and some other media, but outdoor advertising, point of sale promotion and other ways to advertise cigarettes are still widely used. A comprehensive advertising ban is far from being agreed by the Parliament. Several other measures have been either enacted (like smoke-free policies in public and work places) or planned for the future (like labeling and packing information) thanks to the law adopted in autumn 2005. However, the enforcement of these measures is still a challenge. It is hoped that this report will be used as a baseline by which future surveys will be able to measure improvements gained by the tobacco control measures enforced in Ukraine.
Keywords
тютюн, куріння, Україна, опитування, smoking
Citation
Тютюн в Україні : національне опитування щодо знань, ставлення та поведінки : опитування населення України, проведене Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень / [звіт підгот. Тетяна Андрєєва] ; Міжнародний центр перспективних досліджень. - Київ : ЕКМО, 2005. - 94 с.