Соціальний склад Києва через призму архітектури ХІХ – поч. ХХ ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Прокопенко, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета даного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу різних джерел розглянути соціальний склад Києва, його вплив на забудову та розвиток архітектурного мистецтва міста як цілісного та закономірного процесу, з’ясувати роль адміністративних, фінансово-економічних, культурно-освітніх засад у формуванні архітектурно-будівельних тенденцій Києва.
Description
Keywords
Київ, архітектура, загальнокультурні традиції, тези конференції
Citation
Прокопенко О. О. Соціальний склад Києва через призму архітектури ХІХ – поч. ХХ ст. / Прокопенко О. О. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - C. 105-106.