Міжнародна трудова міграція в незалежній Україні: риси та особливості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Курбет, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета статті полягає в узагальненні ознак та особливостей трудової міграції за роки незалежності України, а також порівнянні основних показників зовнішньої трудової міграції та міжнародної міграції з України загалом. На початку 1990-х років почав реалізовуватися сформований впродовж радянських часів еміграційний потенціал, який зокрема проявився у найбільшому за обсягами видом міграції – трудовій. Так звана четверта хвиля еміграції, попри здобуту державну незалежність, зберегла масовий характер. Трудові міграційні потоки формувалися переважно західними регіонами, у той час як основними донорами міжнародних мігрантів були м. Київ та східні регіони.
culiarities of external labour migration during the independence period of Ukraine, as well as to compare the main indicators of labour migration to international migration ones. The emigration potential that had formed during the Soviet era began to realize in the early 1990s. In particular, it manifested in the largest by volume type of migration, in labour one. The so-called fourth wave of emigration remained massive, despite gaining state independence. Labour migration flows were formed mainly by the western regions, while the main donors of international migrants were Kyiv and the eastern regions.
Description
Keywords
міграція, міжнародна міграція, трудова міграція, грошові перекази, мотиви міграції, інтелектуальна міграція, працівники-мігранти, стаття, migration, international migration, labour migration, personal remittances, migration motives, intellectual migration, migrant workers
Citation
Курбет О. П. Міжнародна трудова міграція в незалежній Україні: риси та особливості / Курбет О. П. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. - 2020. - Вип. 53. - С. 362-386.