Короткостровова заборгованість корпоративного сектора та її вплив на стабільність фінансової системи України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Зимовець, Владислав
Єршова, Галина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено економічну сутність кредиторської заборгованості; визначено, що у процесі деформацій у структурі капіталу вона набуває ознак сурогатного джерела фінансування бізнесу, що у свою чергу створює ризики для стабільності фінансової системи України. Охарактеризовано основні тенденції динаміки та структури кредиторської заборгованості та визначено її впли в на зростання боргового навантаження нефінансових корпорацій в Україні на агрегованом у рівні. Здійснено порівняння обсягів та темпів зростання кредиторської заборгованості в Україні та країнах ЄС, що дало змогу підтвердити гіпотезу про усталення спотвореної моделі фінансування бізнесу в корпоративному секторі України. Визначено, що однією з причин аномально високої боргової залежност і у секторі НФК на агрегованому рівні є заміщення власного капіталу іншими поточними зобов'язаннями (у т.ч. фінансовими позикам и від асоційованих фізичних та юридичних осіб), що дало можливість сформувати доволі гнучку структуру капіталу, яка у разі макрофінансової дестабілізації або виникнення інших загроз втрати капіталу, пов'язаних із незахищеністю прав власності та поширеністю фіскального волюнтаризму, допоможе швидко вивести активи із країни. Зроблено висновок, що при перевантаженні балансів короткостроковими боргами на тлі істотного зменшення власного капіталу підприємства стрімко втрачають фінансову стійкість. Водночас під впливом обмежень на діяльність та інших супутніх перепон веденню господарської діяльності, обумовлених світовою пандемією коронавірусу, фінансове виснаження сектора нефінансових корпорацій може призвести до хвилі банкрутств підприємств. Зроблено висновок, що під впливом звуження доступу бізнесу до капіталу на ф інансовом у ринку відбувається стрімке зростання кредитування вітчизняного бізнесу нерезидентами, що дає підстави для висновку, що у такий спосіб вітчизняний бізнес кредитує сам себе, використовую чи при цьом у кошти, попередньо виведені за кордон. Подальший розвиток зазначених тенденцій може стати каталізатором фінансових дисбалансів не лише на рівні окремих підприємств, а й потенційно спровокувати кризу на валютному ринку країни Обгрунтовано, що одним із шляхів зниження обсягів поточних боргових зобов'язань є сприяння держави процесу трансформації короткострокових зобов’язань підприємств у довгострокові. Це можливо здійснити шляхом конвертації поточних зобов'язань підприємств у довгострокові облігації на добровільній основі із застосуванням спрощених процедур реєстрації їх випуску; оформлення поточних зобов'язань перед постачальниками (за товари і послуги) довгостроковими векселями.
Description
Keywords
кредиторська заборгованість, боргова залежність, нефінансові корпорації, фінансова стабільність, стаття
Citation
Зимовець В. В. Короткостровова заборгованість корпоративного сектора та її вплив на стабільність фінансової системи України / Владислав Зимовець, Галина Єршова // Економіка і прогнозування. - 2021. - № 2. - С. 69-84.