Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Яковлєв, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На прикладі метахтонного для політичної науки концепту влади, з урахуванням особливостей передачі подібних до нього концептів у політичних науках англійського та німецького мовнокультурних середовищ, на основі розробленого Р. Теммерман напряму соціокогнітивного термінознавства,у статті піднімається питання про потребу розробки критеріїв порівняльних студій засадничих концептів політичної науки, які би враховували соціальний контекст концептів як одиниць розуміння. Своєю чергою, дослідження одиниць розуміння потребуватиме врахування когнітивного виміру дискурсивних практик вживання концептів, що веде до потреби сформулювати засади порівняльного соціокогнітивного аналізу політичних метахтонних концептів, що запропоновані у висновках.
On the basis of the metachtonous i.e. principal political concept of power, taking into account differences and peculiarities of translation of similar concepts in political science of Anglophone and German–speaking cultures, based on the sociocognitive terminology studies, developed by R. Temmerman, this article praises a need for developing criteria for comparative studies in fundamental concepts of political studies, for criteria that would account for the social context of concepts which are treated as units of thought. Furthermore, in order to study concepts as units of thought the cognitive dimension of discursive practices should be taken into account which leads to formulations of basic principles of comparative sociocognitive analysis of political metachtonous concepts. These principles are formulates in conclusions to this article.
Description
Keywords
концептологія, соціокогнітивні дослідження, концетпосфера політології, політичні концепти, політична компаративістика, міждисциплінарні лінгвістично–політологічні дослідження, стаття, concepts’ studies, sociocognitive studies, political science concepts’ sphere, political concepts, comparative studies in politics, interdisciplinary linguistic–political studies
Citation
Яковлєв М.В. Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу / М. В. Яковлєв // Гілея: науковий вісник. - 2019. - Вип. 142(3). - С. 118-121