Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю та США : (частина 2)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Андрощук, Геннадій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено глобальний економічний та інноваційний вплив комерційної таємниці. Комерційні таємниці мають широке охоплення та підтримують інноваційну екосистему, захищаючи технологічні, продуктові, ринкові та організаційні інновації, а також забезпечуючи ключове доповнення та підтримку іншої інтелектуальної власності (ІВ). Показано, що незаконне присвоєння або крадіжка комерційної таємниці з країн ОЕСР становить 1–3 % ВВП. Вартість крадіжок комерційної таємниці досягла 1,7 трлн дол. США на рік. На прикладі економік Китаю і США показано зростання важливості нематеріальних активів, комерційної таємниці та посилення загроз їх викрадення. У США понад 80 % у сіх справ з економічного шпигунства та 60 % справ щодо комерційної таємниці пов’язані з Китаєм. Враховуючи їхній негативний вплив на національну безпеку, США застосовують нові законодавчі механізми захисту ІВ і комерційної таємниці. Проаналізовано виклики та ризики, що пов’язані зі співпрацею України з Китаєм. Надано рекомендації щодо їх мінімізації та протидії загрозам.
Description
The global economic and innovative impact of trade secrets is studied. Trade secrets have a broad reach and support the innovation ecosystem by protecting technological, product, market and organizational innovations, as well as providing a key complement and support to other intellectual property (IP). It is shown that misappropriation or theft of trade secrets from OECD countries is 1–3 % of GDP. The cost of trade secret theft has reached $ 1.7 trillion per year. On the example of the economy of China and the USA, the growing importance of intangible assets, commercial secrets and the increasing threats of their theft are shown. In the US, more than 80% of all economic espionage cases and 60 % of trade secret cases are related to China. Given their negative impact on national security, the US is applying new legislative mechanisms to protect IP and trade secrets. The challenges and risks associated with Ukraine's cooperation with China are analyzed. Recommendations for their minimization and countermeasures against threats are given.
Keywords
інтелектуальна власність, інновації, комерційна таємниця, кібербезпека, національна безпека, економічне шпигунство, стаття, intellectual property, innovation, commercial secret, cyber security, national security, economic espionage
Citation
Андрощук Г. О. Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю та США : (частина 2) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації. - 2022. - № 3. - С. 13-25. - http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-02