Хозари в історії Східної Європи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Бубенок, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Книгу присвячено подіям у степах Східної Європи, пов’язаних з хозарською експансією в VІI–X ст. Автор книги зосереджує увагу на ключових питаннях хозарської історії – етногенезі хозар, часі та обставинах міграцій хозар до Східної Європи, етносоціальній структурі хозарського суспільства, походженні хозарського двовладдя, причинах релігійної толерантності хозар, поширенні монотеїстичних релігій серед хозар, часі та обставинах конверсії хозар у юдаїзм, особливостях поширення юдаїзму в Хозарському каганаті, характері присутності хозар на східно-слов’янських землях, особливостях взаємовідносин хозар з народами Півдня Східної Європи, призначенні хозарської фортеці Саркел, проблемі нащадків хозар на Півдні Східної Європи тощо. Автор пропонує власне бачення цих подій історії хозар. Для істориків, археологів, етнологів, фольклористів та всіх тих, хто цікавиться середньовічним минулим Євразії.
Description
Keywords
хозари, Хозарський каганат, Східна Європа, книга
Citation
Бубенок О. Б. Хозари в історії Східної Європи / О. Б. Бубенок. - Київ : [Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України], 2019. - 315 с.