Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Goshko, Tetiana
Videiko, Mykhailo
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
During the earthworks near Biryuky village in Kyiv region, a hoard consisting of 91 metal items, including 3 silver and 88 bronze pieces, was found. This hoard represents items of horse gear and can be attributed to the early Iron Age – 8th century B.C. This is the first time that such items, typical of Central and South-Eastern Europe, are found in this territory. In terms of the number of the items found, this is one of the largest hoards finds known up to date. Attribution, as well as the spectral composition of the items, has been conducted. The composition of the metal elements allows to suggest Naholniy Ridge in Luhansk oblast to be the source of raw materials for manufacturing the bronze and silver items from the hoard. Thus, the questions arise about the manufacturing place of the items and of the ways the raw materials were delivered.
Description
În timpul unor lucrări agricole efectuate în apropierea satului Biriuki din regiunea Kiev, a fost descoperit un depozit, compus din 91 de obiecte metalice, dintre care trei piese de argint și 88 de bronz.Acest depozitconținepiese de harnașament și poate fi atribuit perioadei timpurii a epocii fierului – secolul al VIII-lea a.Chr. Aceasta este prima astfel de descoperire cu piese tipice pentru Europa Centrală și de Sud-Est din zona respectivă. În ceea ce privește numărul de obiecte pe care le conținea, acest depozit este, până în prezent, unul dintre cele mai mari. În acest articol este discutată problema cronologiei pieselor și sunt prezentate rezultatele analizelor spectrale. Elementele din compoziția metalelor permite să presupunem că sursa de materii prime pentru fabricarea pieselor din bronz și argint din acest depozit este Creasta Naholny din regiunea Lugansk. Astfel, se pot formula ipoteze de lucru referitoare atât la locul producerii pieselor, cât și la modalitățile de transportare a materiilor prime.
Во время земляных работ у села Бирюки Киевской области был обнаружен клад, состоящий из 91 металлического предмета, в том числе 3 серебряных и 88 бронзовых. Этот клад представляет собой предметы конского снаряжения и может быть отнесен к раннему железному веку – 8 веку до н.э. Подобные предметы, характерные для Центральной и Юго-Восточной Европы, обнаружены на этой территории впервые. По количеству найденных предметов это один из крупнейших кладов, известных на сегодняшний день. Проведена атрибуция, а также спектральный состав предметов. Элементный состав металлов позволяет предположить, что Нахольный кряж Луганской области является источником сырья для изготовления бронзовых и серебряных изделий из клада. Таким образом, возникают вопросы о месте изготовления изделий и о путях доставки сырья.
Keywords
Early Iron Age, Northern Black Sea region, cimmerians, hoard, horse gear, Spectral Analysis, bronze, silver, article, epoca timpurie a fierului, zona nord-pontică, Cimerieni, tezaur, piese de harnașament, analize spectrale, bronz, argint, ранний железный век, Северное Причерноморье, киммерийцы, клад, снаряжение коня, спектральный анализ, бронза, серебро
Citation
Goshko T. Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine / Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko // Revista Arheologica. - 2022. - Vol. 18 (1). - P. 60-72.