Історична географія України: методичні рекомендації та програма курсу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Тесленко, Ігор
Балабушевич, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Програма курсу «Історична географія України» відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.020302 – «Історія». Курс, запроваджений в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" , на сьогодні є нормативним. У пропонованому курсі розглядаються основні періоди формування української етнічної та державної території. Спеціальну увагу приділено еволюції політичного підпорядкування і статусу українських земель, їх адміністративно-територіальному поділу, історико-географічному районуванню і кордонам. Паралельно висвітлюється питання демографічних змін, які відбувалися на цій території упродовж віків. Методичні рекомендації і програма курсу підготовлені на основі опрацювання широкого кола вітчизняної і закордонної, у тому числі найновішої, історіографії, а також документальних джерел. Курс розрахований на студетів-істориків, але рекомендований як вибірковий і студентам інших спеціальностей.
Description
Keywords
Козацька Україна, Давня Русь, Слов’янство, Південноруські князівства, Крим і Північне Причорномор’я, Українські землі, Середньовіччя, методичні рекомендації, програма курсу
Citation
Тесленко, Ігор. Історична географія України: методичні рекомендації та програма курсу / Ігор Тесленко, Тетяна Балабушевич; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - К. : НаУКМА, 2015. - 50 с.

Балабушевич Т.А. Історична географія України [електронний ресурс] : методичні рекомендації та програма курсу / Тетяна Балабушевич, Ігор Тесленко ; [рец. : Боряк Г. В., Михайловський В. М., Гломозда К. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-ет гуманітар. наук, Каф. історії. - Київ : НаУКМА, 2015. - 50 с.