Поведінковий підхід (BDD) як ефективний метод для організації автоматизованого тестування в безперервній поставці продукту

Abstract
У даній курсовій роботі розглянуто загальні відомості про організацію автоматизованого тестування та проаналізована ефективність застосування автоматизованого тестування на проекті. Також досліджено різні підходи до організації автоматизованого тестування за допомогою таких методів як написання коду через тестування, поведінковий підхід, підхід тестування за ключовими словами та набором даних. Також були розглянуті переваги, інструменти для організації поведінкового підходу тестування і розроблена система автоматизованого тестування для покриття тестами графічного інтерфейсу користувача та веб-сервісів (API тестування).
Description
Keywords
поведінковий підхід, автоматизоване тестування, тестування графічного інтерфейсу, тестування веб-сервісів, система для побудови автоматизованого тестування, магістерська робота
Citation