Лексема український у дискурсі Російської імперії початку ХХ століття (на матеріалі "Щоденника" Євгена Чикаленка)

dc.contributor.authorЯсакова, Наталія
dc.date.accessioned2023-05-23T06:09:24Z
dc.date.available2023-05-23T06:09:24Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThe purpose of the article is, based on the analysis of the functioning of the adjective український in the text of the diary describing the social life of the Russian Empire at the beginning of the twentieth century, to establish the features of perception of the corresponding sign that are relevant for this period. The source base of the research was the contexts of using the lexical item український selected from "The Diary" of Yevhen Chykalenko, a wellknown figure of the Ukrainian movement. The analysis showed the peculiarity of the representation of Ukrainians in the public life of the Russian Empire at the beginning of the twentieth century. The connecting capabilities of the studied lexical item demonstrate a wide range of denotations that have or may have the sign of "Ukrainian". Adjective український is most often used with the nouns газета, громада, громадянство, інтелігент, клуб, людність, мова, народ, пʼєса, преса, театр, товариство, сцена, школа. At the same time, the context of using attribute combinations with an adjective український often reveals unfavourable conditions for the implementation of the corresponding feature. The subordinate status of Ukrainians and the desire to change it clearly represent frequently used phrases українське питання, український рух and українська справа. Collective ideas about Ukrainians in the Russian Empire of the early XX century demonstrate the synonyms used in the text of the diary. In contexts describing the thoughts and aspirations of the Ukrainian community, the adjective Ukrainian correlates with the lexical item свій, наш, рідний, національний. In Imperial discourse, it correlates with lexical items інородчеський, малоруський, малоросійський, мазепинський, хохлацький (хахлацький) actualizing the attitude towards Ukrainians as a peripheral ethnic group, subordinate to the Russian people, inseparable from them, and also dangerous for the Empire. The study of characteristics of the adjective український on the basis of different texts is promising.en_US
dc.description.abstractМета статті – на основі аналізу функціювання прикметника український у тексті щоденника, що описує суспільне життя Російської імперії початку ХХ століття, встановити актуальні для цього періоду особливості сприйняття відповідної ознаки. Джерельною базою дослідження стали контексти вживання лексеми український, що дібрані зі "Щоденника" Євгена Чикаленка – знаного діяча українського руху. Аналіз засвідчив своєрідність представлення українців у суспільному житті Російської імперії початку ХХ століття. Сполучувальні можливості досліджуваної лексеми демонструють широке коло денотатів, які мають або можуть мати ознаку "український". Найчастіше згаданий прикметник ужито з іменниками газета, громада, громадянство, інтелігент, клуб, людність, мова, народ, пʼєса, преса, театр, товариство, сцена, школа. Водночас контекст уживання атрибутивних сполучень із прикметником український нерідко виявляє несприятливі умови для реалізації відповідної ознаки. Підлеглий статус українців та прагнення його змінити виразно репрезентують часто вживані словосполучення українське питання, український рух і українська справа. Колективні уявлення про українців у Російській імперії початку ХХ століття демонструють ужиті в тексті щоденника синоніми. У контекстах, що описують думки і прагнення української спільноти, прикметник український співвідноситься з лексемами свій, наш, рідний, національний. В імперському дискурсі він корелює з лексемами інородчеський, малоруський, малоросійський, мазепинський, хохлацький (хахлацький), що актуалізують ставлення до українців як периферійного етносу, підлеглого російському народові, невіддільного від нього, а також небезпечного для імперії. Перспективним є ґрунтовне вивчення сполучувальних і парадигматичних характеристик прикметника український на матеріалі щоденникових записів, спогадів, а також публіцистичних текстів різних періодів.uk_UA
dc.identifier.citationЯсакова Н. Ю. Лексема український у дискурсі Російської імперії початку ХХ століття (на матеріалі "Щоденника" Євгена Чикаленка) / Ясакова Н. Ю. // Мова. Література. Фольклор. - 2021. - № 2. - С. 96-104. - https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-13uk_UA
dc.identifier.issn2786-6408
dc.identifier.issn2786-6394
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-13
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25209
dc.language.isouk
dc.relation.sourceМова. Література. Фольклорuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectлексема українськийuk_UA
dc.subjectімперський дискурсuk_UA
dc.subjectлексична сполучуваністьuk_UA
dc.subjectсиноніміяuk_UA
dc.subjectнаціональна ідентичність українцівuk_UA
dc.subjectЄвген Чикаленкоuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectlexical item Ukrainianen_US
dc.subjectImperial discourseen_US
dc.subjectlexical compatibilityen_US
dc.subjectsynonymyen_US
dc.subjectnational identity of Ukrainiansen_US
dc.subjectYevhen Chykalenkoen_US
dc.titleЛексема український у дискурсі Російської імперії початку ХХ століття (на матеріалі "Щоденника" Євгена Чикаленка)uk_UA
dc.title.alternativeLexical item український in the discourse of the Russian empire of the early XX century (based on the materials of Yevhen Chykalenko’s “Diary”)en_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Yasakova_Leksema_ukrainskyi_u_dyskursi_Rosiiskoi_imperii_pochatku_XX_stolittia_na_materiali_Shchodennyka_Yevhena_Chykalenka.pdf
Size:
376.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: