Практикум з цивільного процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Василина, Н.
Васильєва-Шаламова, Ж.
Ізарова, Ірина
Морозова, С.
Опанасенко, О. В.
Притика, Ю.
Ярошенко, І. С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Навчальний посібник (практикум) підготовлено відповідно до програми науки «Цивільне процесуальне право України». Він охоплює короткий зміст тем, теоретичні питання для самоконтролю, тестові та практичні завдання, що дозволять глибоко засвоїти теоретичні знання про розгляд і вирішення цивільних справ судом та набути практичних навичок, необхідних для їх застосування у професійний діяльності.
Description
Keywords
цивільне процесуальне право, цивільний процес, процесуальні строки, докази, судовий розгляд, провадження
Citation
Практикум з цивільного процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [Василина Н. В., Васильєва-Шаламова Ж. В., Ізарова І. О. та ін. ; за заг. ред. І. С. Ярошенко ; відп. ред. Ізарова І. О.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - Київ : Дакор, 2016. - 347, [1] c. - Авт. зазначено на звороті тит арк. - Micтить пoкaжчик.