Чинники впливу на вартість кредитних послуг: моделювання та оцінка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Сверенко, Каміла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Головною метою роботи є характеристика та моделювання взаємозв’язків між економічними чинниками макро- та мікрорівня та процентною ставкою за банківським кредитом, а також оцінка ефектів впливу обраних чинників на її формування в українській практиці. У ході досягнення поставленої мети, було проаналізовано матеріали вітчизняних та закордонних науковців, проведено моделювання на базі даних української банківської статистики. У першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи кредитування, основні характеристики кредитів, та типи їх класифікацій. Розглянуто роль кредитної та процентної політик комерційних банків у формуванні процентних ставок за кредитами. Описано найбільш поширені методи формування процентних ставок за банківськими кредитами. У межах другого розділу розглянуто основні тенденції ціноутворення за кредитом комерційного банку в Україні відповідно до валюти кредитування, строків та сектору економіки. Виокремлено ключові макроекономічні фактори, що системно впливають на формування процентних ставок за банківськими кредитами. Досліджено методи оцінки ринкових діапазонів процентних ставок за кредит із точки зору трансфертного ціноутворення, визначено ключові проблеми та запропоновано зміни у чинному законодавстві України. У третьому розділі розроблено модель спрощеного механізму утворення ціни на банківський кредит за допомогою методів системної динаміки. Також, побудовано вектор-авторегресійну модель для дослідження взаємозв’язків між середньозваженою відставкою ставкою за кредит та основними макроекономічними факторами впливу на неї. Крім цього, досліджено можливі довгострокові зв’язки між процентною ставкою за кредит та макроекономічними факторами на прикладі міжнародного досвіду. Загальна кількість сторінок роботи 102, з них 2 додатків, 14 таблиць, рисунків 33.
Description
Keywords
банківський кредит, кредитна політика, комерційний банк, ціноутворення, магістерська робота
Citation