Психологічні особливості уявлень про сім'ю у вихованців дитячого будинку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Варфоломеєва, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дипломному дослідженні дається теоретичний та емпіричний аналіз уявлень про сім’ю у вихованців дитячого будинку. В роботі розглядаються чинники формування уявлень про сім’ю у вихованців дитячого будинку. У роботі виявлені психологічні відмінності в уявленнях про сім’ю у дітей з дитячих будинків та дітей, які виховуються в своїх сім’ях, визначені основні психологічні детермінанти формування позитивного та негативного ставлення до шлюбу та сімейного життя. В дослідженні показано, що у підлітків з дитячого будинку відсутні ясні позитивні уявлення сім’ю та про своє віддалене майбутнє. Проведене дослідження показало наскільки проблема уявлень про сім’ю у вихованців дитячого будинку актуальна та багатогранна. На основі результатів проведеного дослідження є можливим створення ефективних інструментів психологічної підтримки та допомоги вихованцям дитячих будинків. В досліджені представлена розроблена програма формування уявлень про сім’ю у вихованців дитячого будинку. Перший розділ роботи містить аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень по проблемі уявлень про сім’ю у вихованців дитячого будинку, аналізуються чинники їх формування, вплив уявлень про сім’ю на світосприйняття, самооцінку дітей. В другому розділі представлено методи та результати емпіричного дослідження. Серед найважливіших результатів дослідження є встановлення, що образ сім'ї для вихованців дитячого будинку є більш значущим об'єктом в картині їх внутрішнього світу, ніж у однолітків, які виховуються в сім'ях. Дітям-сиротам властива невпевненість в собі, в майбутньому, нижчий рівень відповідальності і самостійності, вони прогнозують негативне ставлення до себе оточуючих і відсутність інтересу до себе. Третій розділ присвячено програмі формування позитивного образу сім'ї та стабілізації емоційного стану дитини, а також запропоновано комплекс психологічних рекомендацій. До програми роботи входить проведення тренінгу, який допоможе психологам та педагогам отримати методи допомоги вихованцям дитячих будинків у формуванні та розвитку позитивних уявлень про шлюб, допоможе підвищити їх комунікаційні та соціальні навички. В процесі участі в діалогах, рольових іграх, виконанні різноманітних вправ, діти матимуть можливість переоцінити власні уявлення про себе, про подружні стосунки, сформувати нові ефективні стратегії спілкування, які підвищать рівень довіри до світу. До переліку порад входять рекомендації щодо розвитку прагнення до самопізнання та формування позитивних уявлень про подружнє життя та виховання дітей в сім’ях. Комплекс розроблених заходів допоможе вихованцям дитячих будинків сформувати позитивні уявлення про сім’ю.
Description
Keywords
сім’я, образ сім’ї у вихованців дитячого будинку, чинники формування позитивного образу сім’ї, бакалаврська робота
Citation