Ідеологічний контекст як умова лексико-семантичних трансформацій в українському радянському політичному дискурсі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Калиновська, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У сучасних мовознавчих дослідженнях виразно простежується увага до взаємодії таких складних феноменів як мова та ідеологія. У працях вітчизняних і зарубіжних мовознавців стверджується думка про те, що ідеологія виступає одним із факторів соціального розвитку суспільства, відіграє значну роль у формування ціннісних орієнтирів певних соціальних груп, впливає на розвиток і функціонування мовної системи, зокрема її лексико-семантичного рівня, а також відображається в семантичній структурі значення лексичних одиниць.
Description
Keywords
мова, ідеологія, радянський політичний дискурс, стаття
Citation
Калиновська О. В. Ідеологічний контекст як умова лексико-семантичних трансформацій в українському радянському політичному дискурсі / Калиновська Оксана // Семантика мови і тексту: матеріали XI Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; Ін-т мовознавства ім. О. Потебні; Ін-т укр. мови НАН України; [рец. Л. Н. Іваницька, Ф. С. Бацевич]. - Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. - С. 220-223.