Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років (на матеріалі творів О. Ільченка, В. Дрозда, В. Шевчука)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Пелешенко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються особливості інтерпретації Книги Екклезіаста та її головного лейтмотиву "марнота усе" в українській літературі доби бароко та 60-80-х років XX ст. (на матеріалі творчості О. Ільченка, В. Дрозда, В. Шевчука, стильову манеру яких прийнято називати "химерною прозою"). Наголошується на тому, що актуалізація мотиву vanitas (від латинського вислову "vanitas vanitatum et omnia vanitas", що перекладається "марнота марнот і все марнота") відбувається хвилеподібно, як і зміни культурно-стильових епох, в періоди, забарвлені кризовістю світовідчуття, що характерна для всіх стилів нереалістичного типу. При цьому, звичайно, зазначається, що в процес трансформації цього мотиву вносять корективи філософсько-естетичні, стильові, мистецькі, релігійні й соціально-історичні передумови та чинники.
Two characteristics of the interpretation of the Book of Ecclesiastes and its main "vanity of vanities" leitmotif present during the baroque period and the 1960s-1980s, are analyzed in the article (based on works by O. Il'chenko, V. Drozd, and V. Shevchuk, whose style is often termed "whimsical prose"). The wave-like actualization of the vanity motif (from the Latin "vanitas et omnia vanitas") is emphasized, as are changes in cultural-stylistic epochs during periods marked by crises in world-view, characteristic of all neo-realistic approaches. At the same time, note is taken of the process of the influence on the transformation of the motif by philosophical-ethical, stylistic, artistic, religious, and socio-historical conditions and factors.
Description
Keywords
літературознавство, українська література, бароко, химерна проза, Ільченко О., Дрозд В., Шевчук В., стаття
Citation
Пелешенко Н. І. Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років : (на матеріалі творів О. Ільченка, В. Дрозда, В. Шевчука) / Пелешенко Н. І. // Маґістеріум. Вип. 29. Літературознавчі студії / [упоряд. Моренець В. П.]. - 2007. - С. 53-65.