Трансформація наративних технік від класичного кіно до цифрових трансмедіальних проектів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-06-16
Authors
Рибачук, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Магістерська робота присвячена темі функціонування наративу в різних типах екранних медіа – кіно, відео, телебаченні (зокрема "повільному телебаченні"), VR і трансмедіальних проектах. Розглянуте питання впливу інтерактивності на конструювання наративу, а також те, яким чином однолінійні наративи в старих медіа трансформуються у великі поліфонічні наративи у трансмедіальних проектах, що дають змогу аудиторії екранних медіа перейти від позиції глядача до позиції користувача як співавтора.
Description
The research explores narrative mechanisms in different types of screen media – film, video, television (particularly "slow TV"), VR and transmedia projects. It also explores the impact of interactivity on constructing narrative and explains how singular linear narratives of old media are transformed into grand polyphonic narratives in transmedia projects that allows transition of screen media audience from the position of viewer to that of user as a co-author.
Keywords
кінонаратив, трансмедіальні проекти, режими нарації, "повільне телебачення", відеоарт, відеоактивізм, відеоенвайромент, суб’єктивна камера, інтерактивна документалістика, культура конвергенції, film narrative, narration modes, Slow TV, videoart, videoenvironment, subjective camera, transmedia projects, interactive documentary, convergence culture, магістерська робота
Citation