Одне коріння, дві релігійні культури? Київські та почаївські місяцеслови кінця XVIII ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Яременко, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета дослідження - на основі такого джерела, як місяцеслови, проаналізувати релігійні культури вірян православної Київської митрополії та українців-уніатів із Речі Посполитої. Наприкінці XVII - на початку XVIII ст. Київська митрополія зазнала значних територіальних втрат і, зрештою, була перетворена на одну з єпархій синодальної імперської церкви. Більшість колишніх православних вірних на теренах Речі Посполитої відтепер належали до унійної конфесії. І православні українці Російської імперії, і річпосполитські українці-уніати у XVIII ст. стали об’єктами конфесійного дисциплінування, що, зрештою, мало б витворити дві відмінних релігійних культури та ідентичності. Нижче проаналізовано успішність згаданого дисциплінування крізь призму церковних календарів.
The purpose of this research is to analyze the religious cultures of Kyivan Orthodox Metropolitanate’s believers and Uniate Ukrainians from Polish-Lithuanian state basing on examination of Menologions. Kyiv Orthodox Metropolitanate, the large East-European church province, lost most of its territory during late 17th and early 18th centuries and became at least a one of others eparchies of the imperial synodal church. Former Orthodox believers living in Polish-Lithuanian Commonwealth conversed into Uniate confession. Both Orthodox Ukrainians from Russian Empire and Uniate Ukrainians in Polish Crown came under the press of confessional disciplining. These confessional formations should have created two different religious cultures and identifications. Success of mentioned disciplining is examined in this article through the exploration of the liturgical calendars.
Description
Keywords
місяцеслови, почаївські та київські друки, православна церква, унійна церква, релігійна культура, стаття, Menologions, Pochaiv and Kyivan black-letter books, Orthodox Church, Uniate Church, religious culture, article
Citation
Яременко М. В. Одне коріння, дві релігійні культури? Київські та почаївські місяцеслови кінця XVIII ст. / Максим Яременко // Український історичний журнал. - 2019. - № 6. - С. 40-57.