Глобальні пріоритети соціального розвитку: імперативи для політики і практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Семигіна, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2012 a new document “The Global Agenda for Social Work and Social Development” was approved as a professional platform for strengthening the role of social work in modern society. This document states that affords of social workers have to be concentrated on four areas: social and economic inequalities within countries and between regions; dignity and worth of the person; environmental sustainability; importance of human relationships. Preparation of global priorities was encompassed by professional discussions on “global”, “regional” and “local” peculiarities of social work, dichotomy of “universal”and “relative” in social work ethics.
У 2012 р. було ухвалено «Світові пріоритети соціальної роботи і соціального розвитку: зобов’язання щодо дій» як професійну платформу зміцнення ролі соціальної роботи у сучасному світі. Цей документ визначає, що зусилля мають бути зосереджені на чотирьох ключових сферах: сприяння соціальній та економічній рівності; обстоювання гідності та цінності людей; сприяння стабільності навколишнього середовища; визнання важливості людських відносин. Підготовка світових пріоритетів супроводжувалась посиленням фахових дискусій щодо співвідношення «глобального», «регіонального» та «локального» вимірів соціальної роботи, дихотомії «універсального – релятивного» в етиці соціальної роботи.
Description
Keywords
соціальний розвиток, світові пріоритети, визначення соціальної роботи, social development, global agenda, social work definition
Citation
Семигіна Т. В. Глобальні пріоритети соціального розвитку : імперативи для політики і практики / Семигіна Т. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 57-61.