Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Берлач, Наталія
Филь, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Визначаються поняття "митна діяльність" та "митна діяльність, спрямована на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні". З’ясовуються чинники застосування дефініції "сприяння" у розділі XIV Митного кодексу України. Розкривається зміст митної діяльності у зазначеній сфері. Висвітлюються проблеми її реалізації та надаються пропозиції для їх подолання.
Paper examines the nature of customs activities aimed at promoting the protection of intellectual property in Ukraine. It is defined the term "customs activities" and "сustoms activities aimed at promoting the protection of intellectual property in Ukraine". Author analyzes the factors applying the definition “assistance” in the Customs Code of Ukraine. The content of the customs activity in this area is considered. The problems of implementation and provided suggestions for overcoming them are highlighted.
Description
Keywords
митна діяльність, захист прав інтелектуальної власності, Митний кодекс України, контрафактні товари, стаття, customs activities, defence of intellectual property rights, the Customs Code of Ukraine, counterfeit goods
Citation
Берлач Н. А. Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. А. Берлач, С. П. Филь // Наука і правоохорона. - 2017. - № 1 (35). - С. 20-27.