Адаптація системи збалансованих показників до вимог креативної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Клименко, Аліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
З розвитком технологій та появи розуміння важливості інноваційного розвитку економіки, головними факторами виробництва стають інформація, знання та вміння нестандартно мислити. У зв'язку з цим більше уваги приділяють розвитку людського капіталу як основи для отримання якісного інтелектуального капіталу. З появою поняття "креативність" механізми економічного розвитку почали змінюватись. Наразі креативна економіка впливає на всі сфери життя людей. Це тренд який впливає на звичний спосіб ведення бізнесу незалежно від дій керівництва. Саме тому важливо адаптувати звичні системи та інструменти з метою отримання нових можливостей, а не негативних ефектів від впливу креативної економіки. Одним із таких дієвих механізмів планування та розвитку підприємств, діяльність яких є обов'язковою частиною розвитку економіки країни, є система збалансованих показників. У зв'язку з глобальними трендами постає питання перспективності використання даної системи в умовах креативної економіки. Креативна економіка може стати ціннісною інновацією для економіки країни, яка дозволить здійснити стрибок у розвитку. Головними учасниками цього процесу є саме компанії. Поділ на креативні та не креативні галузі перерозподіляє пріоритет креативного розвитку на галузі науки, мистецтва та культури. По суті не креативні підприємства теж можуть зростати за рахунок розвитку креативності та бути складовою стрибку країни у розвитку. Наразі неправильне виставлення пріоритетів має негативний ефект на не креативні галузі та йде всупереч трендам. Адаптація механізмів, які діють на підприємствах до умов креативної економіки дасть змогу нівелювати цей негативний ефект та дасть змогу креативно розвиватися всій економіці країни. Особливо це наразі актуально для України, адже тренд креативної економіки тільки почав просуватися за межі розвинутих країн. Через викривлену позицію держави щодо виділення креативних галузей виникає дисбаланс креативного розвитку підприємств. Працівники прагнуть працювати у креативних сферах та розкривати свій потенціал на повну силу. Підприємства не креативних галузей прагнуть отримати послуги від креативних,а не розвивати це в своєму бізнесі. Моделі та механізми таких підприємств не прилаштовані до нових умов, що в майбутньому може стати загрозою закриття. Тому в першу чергу ця робота має практичне значення для підприємств, які не входять в креативну галузь, проте мають потенціал здійснити свій інноваційний стрибок. У першому розділі охарактеризовано зміст та основні принципи креативної економіки та системи збалансованих показників. Пояснено механізми роботи показників ефективності для чотирьох основних складових системи. У другому розділі охарактеризовано стан розвитку креативної економіки України. Досліджено досвід використання системи збалансованих показників вітчизняними та іноземними підприємствами. Виявлено джерела адаптації системи збалансованих показників до вимог креативної економіки. У третьому розділі проаналізовано систему збалансованих показників, яка діє у ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна" та з урахуванням особливостей бізнесу та сфери діяльності компанії наведено механізми адаптації системи до умов креативної економіки.
Description
Keywords
креативна економіка, система збалансованих показників, креативність, інновації, магістерська робота
Citation