Модульна програмна система підтримки електронної освіти для вищого навчального закладу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Глибовець, Микола
Гломозда, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В роботі описується програмна система підтримки електронної освіти, що поєднує у собі функції системи керування навчальним контентом та системи керування навчальним процесом. В якості першої використовується популярне середовище Moodle, другої — розроблена в НаУКМА автоматизована система управління навчальним закладом MAMS. Описуються принципи об'єднання двох різнорідних систем в єдине середовище та переваги обраного авторами підходу.
Description
Software system for maintaining distance education process is described, which combines functions of a content management system and a learning management system. Popular environment Moodle is used as the former while NaUKMA - developed automated educational institution management system MAMS is used the latter. The principles of combining two heterogeneous systems into a single environment are described, as well as the advantages of the authors approach to achieving it.
Keywords
освіта, НаУКМА, education, NaUKMA
Citation
Глибовець М. М. Модульна програмна система підтримки електронної освіти для вищого навчального закладу / Глибовець М. М., Гломозда Д. К. // Сборник научных трудов : [матеріали Мiжнар. наук.-практ. конф. "Дистанційна освіта України: інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти", 1-4 листоп. 2011 р. на базi ХНАДУ] / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. автомобильно-дорож. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический институт" ... [и др.]. - Харьков : [Міськдрук], 2011. - С. 328-332.