Специфіка та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Терещенко, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дипломна робота присвячена дослідженню інвестиційного ринку в Україні та пошуку шляхів щодо поліпшення його стану. Вона складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 61-го найменування. У вступі до дипломної роботи чітко обґрунтовується актуальність і практичне значення даного дослідження, сформульовано мету і основні завдання, об’єкт та предмет дослідження, зазначено методологічні підходи, що застосовувались в дослідженні, а також здійснений короткий огляд використаної літератури. Метою кваліфікаційної роботи є: розкриття специфіки та аналіз інвестиційного клімату України, розробка методологічних рекомендацій щодо покращення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки. Об’єктом дослідження: інвестиційний клімат України, методології щодо оцінки ефективності роботи інвестиційних ринків в країнах світу. Предметом дослідження є: динаміка та тренди інвестиційного ринку в Україні за період незалежності; чинники, що впливають на це ; сучасні методи та практики передових країн світу щодо активізації інвестиційної діяльності. Автором було поставлено наступні завдання: розкритисутність понятійно-термінологічного апарату теми дослідження; розглянути усі можливі методи, що використовуються для оцінки інвестиційного становища в країні, регіоні тощо; проаналізувати процес формування інвестиційного клімату в України в роки незалежності та з’ясувати негативні і позитивні чинники , що впливають на нього; вивчити особливості інвестиційної привабливості окремих регіонів та галузей вітчизняної економіки; проаналізувати динаміку інвестиційної активності в Україні, а також визначити вплив іноземних вкладів в загальній структурі; оцінити ефективність діяльності адміністративних регуляторів та методи їх оптимізації; детермінувати можливі напрямки, зміни та сфери для покращення інвестиційного клімату у прогнозованому майбутньому.
Description
Keywords
інвестиційна діяльність, інвестиційне середовище, іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, бакалаврська робота
Citation