Реалізація освітніх бізнес-проектів в Індустрії 4.0. шляхом впровадження нових форм навчання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Войтко, C.
Глущенко, Я.
Корогодова, О.
Моісеєнко, Т.
Черненко, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Описано траєкторію можливого руху складних освітніх систем і бізнес-проектів в умовах новітніх принципів промислового розвитку на засадах Індустрії 4.0. Наведено досвід КПІ ім. Ігоря Сікорського у формуванні бізнес-освітньої системи. Доведено, що фундаментальною закономірністю світогосподарського розвитку в епоху Індустрії 4.0 є наявність науково-освітньої діяльності на базі функціонування університетів, яка відіграє визначальну роль у генеруванні таких ресурсів, як знання, інновації та інформація. Автори ставлять наголос на те, що університети світового рівня через багатосторонню міжнародну діяльність виконують глобальну соціальну місію, яка полягає у забезпеченні процесу інтелектуалізації всіх сфер людської життєдіяльності. Запропоновано для КПІ ім. Ігоря Сікорського впроваджувати концепцію ―освіта протягом життя - живи навчаючись‖ (LLL - Life Long Study/Learning), що потужно базується на післядипломній освіті.
Description
Keywords
освітні бізнес-проекти, нові форми навчання, Індустрія 4.0, КПІ ім. Ігоря Сікорського, матеріали круглого столу
Citation
Реалізація освітніх бізнес-проектів в Індустрії 4.0. шляхом впровадження нових форм навчання / Войтко С. В., Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є., Черненко Н. О. // Нові компетенції для Індустрії 5.0 та управління даними для закладів вищої освіти : збірник матеріалів круглого столу / під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - C. 6-11.