Нові високоефективні системи пролонгованого вивільнення ліків на основі полімерних гідрогелів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Скорохода, В.
Семенюк, Наталія
Лукань, Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено властивості синтезованих гідрогелів на основі полівінілпіролідону та 2-гідроксіетилметакрилату. Встановлено взаємозв'язок структури з дифузійними та сорбційними властивостями кополімерів щодо модельних сполук та лікарських форм. Запропоновано мате­матичну модель масоперенесення з твердої частинки, вкритої гідрогелевою оболонкою. Підтверджено придатність синтезованих кополімерів для систем пролонгованого вивільнення ліків.
Description
The properties of synthesized hydrogels on the basis of polyvinylpyrrolidone and 2-hydroxy ethylmethacryate are explored. The interaction between structure and sorption-diffusive properties of (co)polymers concerning the model substances and drug forms is determined. The mathematical model of mass-transfering from the solid particle covered by hydrogel capsule is offered. The synthesized (co)polymer fitness for the systems is confirmed.
Keywords
ліки, ефективність ліків, полімерний гідрогель
Citation
Скорохода В. Й. Нові високоефективні системи пролонгованого вивільнення ліків на основі полімерних гідрогелів / В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк, Г. Д. Лукань // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Том 55 : Хімічні науки і технології. - С. 63-69.