Рефлексія в логіці обгрунтування достовірного знання: від методу до аргументу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Комаха, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті досліджується проблема рефлексії в якості передумови достовірного знання. Показано, що кожна концепція, яка в своїх аргументах покладає безпосередню даність тієї чи іншої форми знання (усвідомлення) самої себе, є рефлексивною. Обґрунтування аргументів "за" і "проти" рефлексивної "теорії суб'єктивності" розкриває логіку мис- лення суб'єкта, спрямованої на пізнання "Я" і об'єктивного світу.
Description
In the article the problem of reflection as a prerequisite of reliable knowledge is considered. It is shown, that every concept that argues some form of knowledge (awareness) as directly granted itself, is reflexive. Justification of arguments "for" and "against" reflective "theory of subjectivity" reveals the logic of thinking of a subject, aimed at knowledge of "I" and the objective world.
Keywords
рефлексія, аргумент, пізнання, суб'єкт, достовірність, самосвідомість, перцепція, reflection, argument, knowledge, subject, authenticity, identity, perception, стаття
Citation
Комаха Лариса Григорівна. Рефлексія в логіці обгрунтування достовірного знання: від методу до аргументу / Комаха Л. Г. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філософія. Політологія. - 2016. - № 1 (120). - С. 21-24.