Казання Петра Могили "Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка": психолінгвістичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Тома, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою цієї розвідки є спроба здійснити психолінгвістичний аналіз казання "Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка" як комунікативного явища в українському релігійному дискурсі XVII ст., зважаючи на адресантно-адресатний складник, комунікативну настанову, структуру тексту й виражальні засоби, ужиті проповідником з урахуванням особливостей психологічного сприйняття, розуміння та потрактування слухачами тексту проповіді.
The purpose of the article is to examine the sermon of Petro Mohyla "The Cross of Christ the Savior and Everyone" аs a communicative phenomenon in the Ukrainian religious discourse of the seventeenth century. Considering sender and addressable component, the communicative guideline, the structure of the text and the expressive means used by the preacher, the peculiarities of psychological perception, understanding and listening to the text of the sermon are taken into account.
Description
Keywords
Петро Могила, проповідь "Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка", психолінгвістичний аналіз, комунікація, релігійний дискурс, матеріали конференції, Petro Mohyla, sermon "The Cross of Christ the Savior and Everyone", psycholinguistic analysis, communication, religious discourse
Citation
Тома Н. М. Казання Петра Могили "Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка": психолінгвістичний аспект / Наталія Тома // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 98-101.