Navigating through your speaking out

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Піроженко, Ірина
Шугай, Алла
Харченко, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Даний посібник призначений для розвитку та вдосконалення всіх типів мовленнєвих навичок у студентів вищих навчальних закладів України з різним рівнем підготовки у відповідності до їхніх освітніх потреб в процесі успішного опанування навчальних курсів в межах затверджених бакалаврських програм. Велика кількість вправ на автентичному матеріалі дозволяє опановувати сучасну лексику, розвивати та вдосконалювати навички слухання та говоріння, вести дискусії, аргументувати та структурувати усні висловлювання на запропоновані тематики і практикувати відповідні граматичні структури.
Description
Keywords
linguistic tools: persuasion, argumentation, narration, description, discussion, language skills: listening, reading, speaking, writing
Citation
Navigating through your speaking out / упорядники: Піроженко І. Д., Шугай А. Ю., Харченко О. О. ; Національна академія Служби безпеки України, Кафедра романо-германських мов, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра англійської мови. - Київ : НаУКМА, 2023. - 357 c.