Зміна рівня підтримки НАТО населенням України протягом 2014-2019 років: регіональний вимір

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Коваленко, Софія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дослідження сфокусоване на зміні ставлення населення України до НАТО протягом 2014-2019 років на регіональному рівні. Перший розділ дослідження присвячений аналізу історій відносин України з НАТО. Він дає змогу зрозуміти, як розвивалися двосторонні відносини Україна-НАТО з 1991 року. Важливою датою у відносинах є Бухарестський Саміт НАТО 2008 року. У Заключній Декларації Саміту Союзники погодилися, що Україна стане членом Альянсу. Після 2014 року НАТО посилила свою практичну допомогу Україні. Так, протягом 2019 року Організація через 16 різних програм та Трастових Фондів надала Україні допомогу розміром понад 40 мільйонів євро. У другому розділі проаналізовано основні регіональні відмінності у рівні підтримки євроатлантичної інтеграції. Описано основні чинники, які впливають на рівень підтримки НАТО в різних областях України. Окрім цього, цей розділ дає підстави стверджувати, що на рівень підтримки НАТО впливає комплекс чинників. Третій розділ присвячений, з однієї сторони, підставам для проведення всеукраїнського референдуму відповідно до Конституції України, а з іншої сторони, поясненню ставлення НАТО до референдуму у країні, яка хоче доєднатися до "євроатлантичної родини". Експертне інтерв’ю з Барборою Маронковою, директором Центру інформації та документації НАТО в Україні, дозволило проаналізувати словацький досвід проведення референдуму про вступ країни до Альянсу та показало офіційну позицію НАТО щодо референдуму. В кінці розділу описуються три основні сценарії, за якими можемо розвиватися євроатлантична інтеграція у разі 1) проведення референдуму та позитивних результатів; 2) проведення референдуму та негативних результатів; 3) інтеграції до НАТО без проведення референдуму.
The study focuses on changes of public support towards NATO in Ukraine in 2014-2019 at the regional level. The first chapter of the study is devoted to the analysis of the history of NATO-Ukraine relations. It provides an insight into how Ukraine-NATO bilateral relations have been developing since 1991. This chapter pays special attention to NATO’s Bucharest Summit 2008. In Bucharest Summit Declaration, the Allies agreed that Ukraine would become a member of NATO. Since 2014, NATO’s practical support to Ukraine has been increasing. In 2019, practical support has been provided through 16 programmes and Trust Funds with a budget of over 40 million euros. The second chapter analyzes regional differences in the level of public support towards NATO among Ukrainians. The main factors influencing the level of public attitude towards NATO in various regions of Ukraine are described as well. Moreover, this chapter shows that there is big number of factors which have impact on public support towards the Organization; all the factors described in the research are interconnected. The third chapter focuses, on the one hand, on the procedure of referendum in accordance with the Constitution of Ukraine and, on the other hand, on providing the basis of NATO's view on a referendum in a country wishing to join the "Euro-Atlantic family". An expert interview with Barbora Maronkova, Director of the NATO Information and Documentation Centre in Ukraine, helped to analyze Slovak experience of referendum on NATO Membership. Moreover, it showed NATO’s official position on the referendum. At the end of the chapter, three main scenarios are being described, which showed the Euro-Atlantic integration of Ukraine in the case of 1) holding a referendum with positive results; 2) holding a referendum with negative results; 3) integration into NATO without a referendum.
Description
Keywords
членство в НАТО, всенародний референдум, регіональні відмінності, євроатлантична інтеграція, магістерська робота
Citation