Українська національна ідентичність у дзеркалі іспанської культури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Пронкевич, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Предметом статті є особливість рецепції іспанської культури українськими націотворчими елітами, які мають тенденцію сприймати Іспанію як дзеркало, що відбиває важкий процес формування української національної ідентичності. Велика увага в публікації приділяється інтертекстуальним зв'язкам, на основі яких відома сучасна українська письменниця Н. Зборовська розробляє власну концепцію українського національного відродження, яку вона називає Українською Реконкістою. У статті порівнюються дві Реконкісти - іспанська й українська, що дозволяє авторові публікації зробити деякі узагальнення щодо стратегій нарації української нації на сучасному етапі.
The paper focuses on the peculiarities of the interpretation of Spanish culture by Ukrainian national elites, who have a tendency to look upon Spain as a mirror reflecting the painful process of constructing the Ukrainian national identity. Much attention is paid to the intertextual links used by Nila Zborovska, a contemporary Ukrainian writer, in developing her own program for Ukrainian national rebirth, defined as the Ukrainian Reconquista. In comparing Spanish and Ukrainian Reconquistas, the author of the paper arrives at a number of important conclusions concerning current Ukrainian national narration strategies.
Description
Keywords
літературознавство, іспанська культура, національна ідентичність, Україна, стаття
Citation
Пронкевич О. В. Українська національна ідентичність у дзеркалі іспанської культури / О. В. Пронкевич // Маґістеріум. Вип. 29. Літературознавчі студії / [упоряд. Моренець В. П.]. - 2007. - С. 70-75.